نام محصول: قیچی هیدرولیک

_MKH1862-min

توضیحات محصول

گاهی نیاز است تا ورقها با ضخامت بالاتر از 6 میلیمتر و یا عرض های بیشتر از 4 متر بریده شوند. در این صورت موتور مورد نیاز برای این برشها بسیار قوی بوده و به لحاظ اقتصادی صرفه لازم برای مشتریان را ندارند. لذا برای افزایش توان و کارایی دستگاه ، موتور با جکهای هیدرولیکی تلفیق شده که ماحصل آن گیوتین های (قیچی) هیدرولیکی هستند. جکهای هیدرولیکی مورد استفاده در گیوتین های هیدرولیک صنایع ماشین سازی بزرگ دیانی عموماً توسط طراحان زبده کارخانه و متناسب با نیازهای هر دستگاه، طراحی و ساخته می شوند. لذا قیچی های هیدرولیکی ساخت کارخانه از تنوع بالایی در قدرت و طول برش برخوردارند. قیچی های هیدرولیکی ساخت شرکت توانایی برش ورق از عرض 2 تا 6 متر و ضخامت 6 تا 30 میلیمتر را بسته به درخواست مشتری را دارا هستند. کمترین دستگاه قادر به برش ورق با عرض 2 مترو ضخامت 6 میلیمتر بوده و بالاترین قدرت در حال حاضر مربوط به قیچی 6 متری با قدرت برش 30 میلیمتر ضخامت ورق و قیچی 3 متری با قدرت برش 50 میلیمتر ضخامت ورق می باشد. لازم به ذکر است طراحی و ساخت دستگاه بیشتر از 6 متر بسته به سفارش مشتری امکان پذیر است.

قدرت برش بر اساس ضخامت ورق ST37
مدل دستگاهحداکثر طول برش(متر)6mm و پایین تر8mm10mm15mm20mm25mm30mmبالاتر از 30mm
سری HS20002سفارشیاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتسفارشیسفارشی
سری HS25002.5سفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشی
سری HS30003استاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتسفارشی
سری HS40004سفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشی
سری HS60006سفارشیسفارشیسفارشیاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتاستاندارد شرکتسفارشی
سری HS70007  و بالاترسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشیسفارشی

گالری محصول

logo

مشاوره با مجموعه ماشین سازی بزرگ دیانی

پس از تکمیل فرم، برای هماهنگی جلسه مشاوره در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست مشاوره